Zastosowanie

System Camunda BPM jest idealnym rozwiązaniem klasy BPM dla rozwoju oprogramowania dla firm. Zapewnia skuteczne dopasowywanie potrzeb biznesu i standardów IT w projektach wymagających zorganizowanych, wieloetapowych przepływów pracy lub zadań, integracji wielu systemów, a także wykorzystania dynamicznych reguł biznesowych czy automatyzacji przetwarzania danych.

Typowe przypadki zastosowania w praktyce Camunda BPM to:


 • Procesy biznesowe w instytucjach finansowych - Straight Through Processing (STP)
 • Zarządzanie przepływem pracy - Human Workflow Management
 • Zarządzanie przypadkami i zdarzeniami - (Dynamic) Case Management
 • Automatyzacja reguł w procesach biznesowych - Business Rule Automation

Moduły i funkcjonalności

Projektowanie procesów Camunda Modeler

Dostępny, jako aplikacja webowa oraz aplikacja desktopowa (stand-alone) graficzny modeler przepływu procesów Camunda Modeler, umożliwia tworzenie diagramów procesów w standardzie BPMN 2.0 i tabeli decyzji wg DMN 1.1.

Implementacja procesów Camunda BPM Core Engine

Wysokowydajny i w pełni skalowalny Camunda BPM Core Engine, tj. silnik wykonawczy dla procesów BPMN, CMMN i DMN, działający na dowolnej maszynie Java Virtual Machine (JVM) umożliwia przekształcenie modeli procesów w działającą aplikację biznesową.

Obsługa procesów Camunda Tasklist

Łatwa w obsłudze i wysoce konfigurowalna lista zadań – Camunda Tasklist, pozwala użytkownikom końcowym szybko i wydajnie pracować nad zadaniami, które zostały im przypisane.

Raportowanie i monitorowanie Camunda Cookpit

Camunda Cookpit pozwala analizować i monitorować w czasie rzeczywistym wyniki, raporty KPI i procesy biznesowe, także za pośrednictwem aplikacji webowej.

Nasze doświadczenie

Altkom Software & Consulting posiada ponad 30 osobowy, doświadczony zespół specjalistów w zakresie platformy Camunda BPM, tj. analitycy procesów, developerzy procesów, architekci IT oraz testerzy, oraz ponad 3 letnie doświadczenie we wdrożeniach w oparciu o tę technologię.

System Digital Product Center

Technologia Camunda została przez nas wybrana do stworzenia systemu Digital Product Center , - wyróżnionego przez Gazetę Bankową rekomendacją „HIT Roku 2017”. System stanowi platformę procesową dla sprzedaży produktów bankowych i wsparcia obsługi klienta w kanałach elektronicznych: portal, online & mobile banking, call center, IVR.

Digital Product Center został wdrożony w Grupie BGŻ BNP Paribas SA w Polsce, gdzie wspiera sprzedaż lokat terminowych i inwestycyjnych, rachunków oszczędnościowych i rozliczeniowych, kart debetowych i płatniczych oraz pożyczek gotówkowych, w ramach procesów tzw. ‘onboarding-owych dla nowych klientów, jak i procesów ‘x-sell-owych’ dla obecnych klientów Banku.

W ramach wdrożenia na platformie Camunda BPM uruchomionych zostało 20 głównych procesów sprzedażowych lub obsługowych, zawierających odwołania do 30 podprocesów biznesowych.

Wdrożenie obejmowało wszystkie funkcjonalności systemu, tj: Camunda BPM Core Engine wykorzystujących, Camunda Modeler, Camunda Tasklist oraz Camunda Cookpit.

Dashboard – Digital Product Center - Modelowanie procesów biznesowych – Camunda Modeler (wersja webowa)

Wyszukiwarka procesów – Digital Product Center

Praca z zadaniami w procesach – Digital Product Center (Camunda TaskList)

Dedykowane rozszerzenia

Zespół Altkom Software & Consulting przygotował zestaw dedykowanych rozszerzeń (tzw. plugins) do platformy Camudna BPM, oferujących dodatkowe funkcje i usprawnienia dla użytkowników.

Wybrane rozszerzenia Camunda BPM autorstwa ASC:

 • Wyszukaj proces wg parametrów biznesowych (filtry proste)
 • Wyszukaj proces wg parametrów biznesowych (filtry zaawansowane)
 • Wyniki wyszukiwania / prezentacja w kaflach (widok zagregowany)
 • Wyniki wyszukiwania / prezentacja w kaflach (widok szczegółowy)
 • Podgląd danych biznesowych – bloki tematyczne
 • Przepływ zdarzeń na procesie biznesowych (diagram z linią przepływu)
 • Historia procesu / wszystkie czynności, ich typy, czasy, podgląd komunikatów i osoby wykonujące (dla czynności manualnych) (timeline – widok graficzny)
 • Raporty z przebiegu procesów – kreator szablonów
 • Raporty z przebiegu procesów – generator danych – możliwość exportu do lików csv/ xlsx oraz inne dedykowane dla sprzedaży online produktów finansowych

Kontakt

ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Poland

Telefon: (+48) 22 460 99 31

E-mail: sites@altkom.pl